แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค: เอเชียและแปซิฟิก เดือนพฤษภาคม 2566: อเชียและแปซิฟิก เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอน บทสรุปผู้บริหาร

Abstract

โปรดคลิกที่ลิงค์ดาวน์โหลดเพื่ออ่านบทสรุปของหนังสือเล่มนี้